Home Custom Scroll Top

ทุนการศึกษา

โครงการทุน Cambridge Young Scholar

ทุนลดค่าเล่าเรียนเกือบเต็มจำนวนสำหรับเยาวชนอายุ 14-17 ปีทั่วประเทศ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

Cambridge Young Scholar ปี1

โดย CAMSIS Education

เปิดรับสมัครน้องๆไฟแรงที่อยากคว้าโอกาสเข้าร่วมโครงการ CYE Bootcamp (Cambridge Young Entrepreneurs) ค่ายผู้นำเยาวชนในสาขาวิชา Business/ Entrepreneurship/21st century skills ที่มหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง University of Cambridge เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ ในด้าน IT และธุรกิจในยุค digital เดินทางระหว่างวันที่ 2-16 เมษายน 2566  โครงการนี้เหมาะสำหรับเยาวชนไฟแรงอายุ 14-17 ปีทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์

สนับสนุนเยาวชนไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและความฝัน ด้วยการกระจายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับโลก สานต่อเจตนารมณ์ของโรงเรียนในการสร้างบุคลากรชั้นนำที่มีศักยภาพและสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมได้ เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รายละเอียดทุน

ทุนการศึกษามูลค่า 225,000 บาท โดยสนับสนุน

 • ค่าเรียนคอร์ส CYE Bootcamp (Cambridge Young Entrepreneurs) ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งจัดโดยสถาบัน CAMSIS Education โดยสนับสนุน
  • ค่าเรียน 
  • ค่าที่พัก
  • ค่าอาหาร3มื้อ/วัน 
  • ค่าเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่าง 
  • ค่าเดินทางภายในประเทศอังกฤษ
  • ค่าประกันการเดินทาง
 • Workshopเพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ก่อนเดินทางไปเคมบริดจ์

*หมายเหตุ 

 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ไม่รวมค่าVisa และ ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-ลอนดอน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เยาวชนไทยที่อายุ 14-17ปี (อายุต่ำกว่า18ปี ก่อนเดือนเมษายน 2566)
 2. มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก
 3. มีคะแนนเรียนในเกณฑ์ดี (ผลการเรียนย้อนหลัง3เทอม GPAเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (กรุณาแนบตารางคำนวณเกรดเฉลี่ยแบบเทียบออกมาเป็นGPAของโรงเรียนท่าน หากโรงเรียนไม่ได้ใช้ระบบGPA)
 4. มีpassion มีความมุ่งมั่น เป็นผู้นำ ต้องการพัฒนาตนเอง จิตใจดี ชอบช่วยเหลือและส่งต่อสิ่งดีๆ ให้ผู้อื่น
 5. มีเหตุผลสำคัญจำเป็นในการขอทุน
 6. สามารถ contribute ให้กับโครงการได้ เช่น เป็นผู้นำกลุ่ม เป็นเยาวชนตัวอย่าง สามารถนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียนได้

เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาใบเกรดเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เทอม
 3. หนังสือรับรองจากคุณครู โดยให้คุณครูกรอกฟอร์มนี้ คลิกที่นี่ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565

วิธีการสมัครขอทุน

 1. กรอกใบสมัครโครงการทุน Cambridge Young Scholar คลิกที่นี่ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565
 2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (เฉพาะนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาเอกสาร) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรือทาง Line เพื่อนัดวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศผล

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนในวันที่ 8 มกราคม 2566 ทางหน้าเพจ Facebook: CAMSIS Education

*หากโครงการไม่เกิดขึ้นภายในปีการศึกษานี้ ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาถัดไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

Line Official: @camsiseducation
Facebook/ IG: CAMSIS Education
Email: [email protected]
Tel: 0819857217

ระยะเวลาการสมัคร

วันนี้ – 15 ธ.ค. 2565