Home Custom Scroll Top

ทุนการศึกษา

โครงการทุนล่าฝันเคมบริดจ์ / โครงการทุน Cambridge Young Scholar

ทุนเต็มจำนวนสำหรับเยาวชนอายุ 14-17 ปีทั่วประเทศ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

Cambridge Young Scholarship ปี1

โดย CAMSIS Education

เปิดรับสมัครน้องๆไฟแรงที่อยากคว้าโอกาสเข้าร่วมโครงการ CYE Bootcamp (Cambridge Young Entrepreneurs) ค่ายผู้นำเยาวชนในสาขาวิชา Business/ Entrepreneurship/21st century skills ที่มหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง University of Cambridge เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ ในด้าน IT และธุรกิจในยุค digital เดินทางระหว่างวันที่ 2-16 เมษายน 2566  โครงการนี้ให้ทุนเต็มจำนวนสำหรับเยาวชนอายุ 14-17 ปีทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์

สนับสนุนเยาวชนไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและความฝัน ด้วยการกระจายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับโลก สานต่อเจตนารมณ์ของโรงเรียนในการสร้างบุคลากรชั้นนำที่มีศักยภาพgr และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมได้ เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รายละเอียดทุนฯ

 • เรียนฟรี คอร์ส CYE Bootcamp (Cambridge Young Entrepreneurs) ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จากสถาบัน CAMSIS Education จำนวน 2 ทุนสนับสนุน
  • ค่าเรียน 
  • ค่าที่พัก
  • ค่าอาหาร3มื้อ/วัน 
  • ค่าเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่าง 
  • ค่าเดินทางภายในประเทศอังกฤษ
  • ค่าวีซ่า 
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-ลอนดอน(ชั้นประหยัด)
  • ค่าประกันการเดินทาง
 • เวิร์กชอปอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ก่อนเดินทางไปเคมบริดจ์ 1 ครั้ง

*หมายเหตุ 

 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว/ ค่าเดินทางไปกลับสนามบินสุวรรณภูมิ-ภูมิลำเนา
 • นักเรียนผู้ที่ได้รับเลือก เข้าร่วมโครงการพร้อมกับเพื่อนนักเรียนอีก19คน 
 • คอร์สจะเปิดต่อเมื่อมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด20ท่าน (รวมนักเรียนทุน Cambridge Young Scholar)

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นนักเรียนทุน

 1. เยาวชนไทยที่อายุ 14-17ปี (อายุต่ำกว่า18ปี ก่อนเดือนสิงหาคม 2566)
 2. มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก
 3. มีคะแนนเรียนในเกณฑ์ดี (ผลการเรียนย้อนหลัง 3ปี เฉลี่ย GPA 3.60 ขึ้นไป หรือ80%ขึ้นไปหากเรียนในระบบนานาชาติ)
 4. มีpassion มีความเป็นผู้นำ มุ่งมั่น ต้องการพัฒนาตนเอง จิตใจดี ชอบช่วยเหลือและส่งต่อสิ่งดีๆ ให้ผู้อื่น

เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 1. หนังสือรับรองจากคุณครู ความยาวไม่เกิน1หน้าA4 
 2. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาใบเกรดเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. เอกสารแสดงรายได้/หนี้สินของผู้ปกครอง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

* นักเรียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากยื่นเอกสารนี้
– ใบแจ้งเงินเดือน/สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
– หลักฐานการกู้ยืม (ถ้ามี)

วิธีการสมัครขอทุนฯ

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโครงการทุน Cambridge Young Scholar คลิกที่นี่ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 2. ส่งคลิปวีดีโอผ่านทางออนไลน์ (สร้างสรรค์หัวข้อที่สามารถเล่าเรื่องราวของตัวเองให้เห็นถึง motivation ได้อย่างน่าสนใจที่สุด รูปแบบของวิดีโอความยาว 1 – 1 นาที 30วินาที) แนบลิงค์คลิปวิดีโอของตนเอง ที่นี่
 3. ส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดผ่าน Email: [email protected] โดยเขียนหัวข้อว่า “Name (Your first name and family name) ส่งเอกสารสมัครโครงการทุน Cambridge Young Scholar”
 4. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก)

*หากนักเรียนเข้าเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรือทาง Line ภายใน 7 วัน หลังจากส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน เพื่อนัดวันสอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย

ประกาศผล

ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกในวันที่ 15 มกราคม 2566 ทางหน้าเพจ Facebook: CAMSIS Education

*ทุนฯ ที่ได้รับเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดโครงการฯ และขอสงวนสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในภาคเรียนปัจจุบันเท่านั้น ไม่สามารถเก็บไว้เพื่อเข้าร่วมBootcampของปีการศึกษาถัดไปได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

Line Official: @camsiseducation
Facebook: CAMSIS Education
Email: [email protected]
Tel: 0819857217

ระยะเวลาการสมัคร

วันนี้ – 31 ธ.ค. 2565